Kaip surasti ir ugdyti talentus? Knygos The Talent War apžvalga

Mano nuomone, trys elementai nulemia bet kokios organizacijos (ne)sėkmę – darbuotojai, įrankiai ir vadybos metodai. Ilgą laiką Lietuvos kompanijos smarkiai atsilikinėjo nuo konkurentų tiek savo įrankiai, tiek vadybos metodais, bet daug nebrangių darbuotojų sudarė galimybę konkuruoti su tais, kurie turėjo geresnius įrankius ir vadybos metodus. Tačiau lietuviškos įmonės nestovėjo vietoje ir dauguma jau pasivijo (ar net aplenkė) savo konkurentus tiek įrankiais (naujausia technologinė įranga), tiek ir vadybos metodais (LEAN, TOC, Agile ir pan.). Tačiau dabar tenka susidurti bėda, kuri ištiko daugelį šalių – trūksta darbuotojų. Ir kalba net ne apie „gerus darbuotojus“, bet apie „bet kokius darbuotojus“. Kai kurie verslo apžvalgininkai tai jau vadina „Didžiuoju atsistatydinimu“ (The Great Resignation).

Ta proga pasidalinsiu savo pastabomis apie 2020 rudenį pasirodžiusią ir visai šviežiai mano perskaityta perklausytą knygą apie talentų pritraukimą – Mike Sarraile, George Randle, Josh Cotton, PhD  The Talent War: How Special Operations and Great Organizations Win on Talent. O knygai įžangą parašė Jacko Willink, knygos „Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win“ autorius (knygos apžvalga čia>>>)

Kuomet kalba pasisuka apie naujų talentų paieškas bei po to sekantį jų ugdymo procesą, nedaugelis organizacijų gali pasigirti JAV specialiųjų operacijų pajėgoms būdingu efektyvumu. Tie, kurie užsitarnavo jūrų pėstininko ar armijos reindžerio vardą, tą pasiekė ne šiaip sau. Jiems teko ištverti griežtą, kovų išbandytą atrankų ir vertinimo procesą, kurio pabaigoje yra atrenkami geriausiai pasirodžiusieji. Juos išskiria tam tikros „bendros savybės“ (kaip veržlumas, atsparumas bei  kuklumas), tai kas žada sėkmingą ateities perspektyvą.

Sėkmingiausi verslai yra tie, kurie sugeba efektyviai išspręsti staiga atsiradusius nenumatytus iššūkius. Niekas negalėjo įspėti, jog pandemija sukels tokio lygio globalinį ekonomikos nuosmukį, bet kiekviena kompanija buvo priversta keistis ir prisitaikyti. Kai kurie gali pasigirti sėkmingai šį iššūkį atlaikę, kai kurių, deja, tarp gyvųjų tarpo jau nematyti; tačiau tiek praeitų, tiek šių metų iššūkiai privertė suvokti talentingos komandos turėjimo svarbą.

Brėždami paraleles tarp kovos lauko ir verslo pasaulio peripetijų, The Talent War autoriai sutinka, jog bet kurios kompanijos slaptasis ginklas yra ją sudarantys žmonės. Mesdami svarius kaltinimus prieš tradicines samdymo procedūras, knygos autoriai atskleidžia, kodėl patirtis tam tikrame sektoriuje yra pervertintas elementas, o tikroji svarba slypi grynajame talente. Tačiau knygos autoriai dažnai pabrėžia, kad talentų pritraukimo sėkmė ar nesėkmė glūdi teisingame atrankos ir ugdymo procese, kuris turi būti pastoviai tobulinimas. Knygoje atrasite pagrindinius Specialiųjų Pajėgų atrankos ir ugdymo proceso principus.

Ši koncepcija geriausiai apibendrinama žemiau pateiktoje ištraukoje iš The Talent War:

Penkios Specialiųjų Operacijų Pajėgų tiesos atvedė prie pamatinio talento mąstysenos kuri yra atsakinga už Specialiųjų Operacijų sėkmę. Šias tiesas galima tiesiogiai pritaikyti bet kuriam verslui:

  1. Žmogiškasis kapitalas yra svarbiausias jūsų išteklius, vienintelis tikras konkurencinis pranašumas, kurį jūs turite nepriklausomai nuo jūsų sferos.
  2. Esmė slypi ne žmonių kiekyje, o jų talente.
  3. Kietieji įgūdžiai gali būti išmokstami, taigi ir masiškai gaminami, bet ne talentas. Talentas yra įgimtas, tad sunkiai sukuriamas ten, kur jo nėra.
  4. Sėkmingas talento pritraukimas reikalauja gerai apgalvoto, į ateitį nukreipto planavimo. Reikia nemažai laiko norint išugdyti pasaulinio lygio talento grupę.
  5. Viskas yra komandos sėkmė. Visos verslo funkcijos, visi jį sudarantys departamentai yra esminiai jūsų verslo sėkmei.

Šių tiesų pritaikymas bei griežtas jų laikymasis jūsų aplinkoje gali padėti atrasti ir išugdyti reikalingą talentą norint pasiekti Specialiosioms Pareigoms prilygstančią pergalę.

Karo istorijų bei vidinių kariuomenės informacijos mišinys išskiria šią knygą iš mums visiems gerai pažįstamos vidutinės verslo knygos. Tačiau knygoje taip pat apstu praktinių, įgyvendinamų patarimų, nesvarbu, ar skaitytojas sėdi aukščiausioje CEO kėdėje ar užima kiek kuklesnę vidutinio lygio vadovo poziciją.

Knygą galite užsisakyti iš Amazon’o pagal šią nuorodą: The Talent War: How Special Operations and Great Organizations Win on Talent

Knygos audio versiją galite užsisakyti iš Audible: The Talent War: How Special Operations and Great Organizations Win on Talent

Daugiau knygų apžvalgų: https://www.amverklubas.lt/blog?tag=knygos

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.