Didelio ir galingo kova su mažu bet lanksčiu. Knygos Team of Teams apžvalga

Kai pirmą kartą savo informaciniame sraute pamačiau į rezervą išėjusio JAV Armijos generolo Stanley‘is McChrystal‘as, kartu su savo komandos nariais parašytą knygą Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World, pagalvojau kad tai dar viena „Super-duper jūrų pėstininkų vadovavimo paslapčių rinkinio“ versija. Tačiau vienoje internetinėje efektyvumo entuziastų grupėje perskaičiau dalyvio rekomendaciją ir surizikavau nusipirkti. Pasirodo, kad knyga visai ne apie tai. Nors jungiančioji knygos pasakojimo gija yra Jungtinių Specialiųjų Operacijų Paskirties Komandos (Special Operations Task Force) formavimas ir evoliucija. Tai istorija apie šio specialiojo būrio narių užduotį ieškant ir, galiausiai, nukenksminant Abu Musab al-Zarqawi, buvusį Afganistano teroristinės grupės lyderį. Bet tai nėra istorija apie disciplinuotus superžmones. Tai knyga apie labai didelę, labai sudėtingą bei komplikuotą organizaciją, jos istoriją bei jos dar vieną NEplanuotą pokytį.

Įsivaizduokite, galingiausios (karine prasme) šalies karinės pajėgos su naujausia technologija, visokiais dronais, kosminiais palydovais, komunikaciniais ryšiais, tankais naikintuvais, GPSais, tūkstančiais disciplinuotų, puikiai paruoštų ir naujausiais ginklais apginkluotų karių susiduria su Al-Qaeda. Al-Qaeda karinis parengimas, ginkluotė ir priemonės reikšmingai atsilieka nuo JAV armijos. Atrodytų, kad kova turėtų vykti „į vienus vartus“. Tačiau mes puikiai žinome, kad Irako karo pradžioje, kai jau buvo sutriuškinta Huseino armija, Al-Qaeda JAV pajėgoms pridarė daug galvos skausmo. Ir turime pripažinti, kad buvo momentų, kai atrodė, kad Al-Qaeda laimės. Todėl jiems būtinai reikėjo keistis.

Diskutuodamas apie asimetrinio karo primetamus iššūkius sudėtingoje aplinkoje, generolas teigia, jog situacijos nesuvaldymas nepriklauso nuo mūsų kilmės, įrankių pažangumo trūkumų ar nepakankamo įsitraukimo. Visos knygos metu yra pabrėžiama (iliustruojant pavyzdžiais), jog didžiulė nesėkmingų operacijų kaltė sudėtingoje aplinkoje slypėjo griežtoje vadovavimo grandinėje bei jos viduje slypinčiame centralizuotame vadovavime. Griežta hierarchinė ir tvirtai suspausta kontrolė, kuria pasižymėjo šių komandų vadovavimas, buvo drastiškai skirtinga nuo mažesnio „komandų komandos“ principo, kurią generolas McChrystal‘as pastebėjo tarp savo priešų šioje sudėtingoje aplinkoje.

Pradžioje, SO TaskForce konfrontavo su Al-Qaeda Irake pagal tipinį Pramonės Amžiaus kariavimo modelį, kur bet kokio tipo santykiai yra pagrįsti linijiniu principu ir organizacijų pagrindinė siekiamybė yra efektyvumas. Dėl šios priežasties SO TaskForce, kaip ir visa likusi Armija, buvo hierarchinio pobūdžio, kuomet sprendimai pirmyn atgal juda vertikalia vadovavimo grandine. SO TaskForce stipriai mėgavosi planavimu, ir pasižymėjo kultūra, kurioje už sprendimų priėmimus atsakingi buvo aukščiausioje hierarchinėj pakopoje esantys pareigūnai.

Palyginus, Al-Qaeda šiame kontekste išsiskyrė kardinaliai. Jų organizacija buvo prisiderinus prie sudėtingo šių dienų pasaulio. Informacija jie dalinosi horizontaliai, kas leistų jų organizacijai priklijuoti „plokščios“ etiketę. Jie buvo atsparūs JAV taktikoms, kadangi jų organizacija buvo sudaryta iš daugybės mažų vienetų, kurie turėjo laisvą valią elgtis tokiu greičiu, koks buvo primestas šio greito informacinio dalinimosi būdo.

Didysis iššūkis SO TaskForce ir daugumai šiandien dirbančių organizacijų yra technologinių procesų pokyčiai, kurie atitinkamai pagreitino visus vykstančius procesus ir sujungė pasaulį į įvairiapusiškai priklausomų veiksnių grandinę. Sename pramoniame pasaulyje, komplikuotos užduotys būtų priverstos pasiduoti detalios analizės metodui. Tas ir pavertė jas nuspėjamomis. Šiandien, greito tempo ir tarpusavio sąsajų pasaulis yra sudėtingas fenomenas. Analizė čia mums tiek daug nepadeda. Vietoj planavimo ir bandymų nuspėti galimus ateities veiksnius, SO TaskForce susiprato, jog jiems reikia tvarumo bei adaptyvumo (prisiderinamumo). O tas reikalauja kito tipo vadovavimo modelių, kaip ir, be abejo, visiškai kitos organizacinės struktūros.

McChrystal‘as ir jo bendraautoriai rašo apie pasikartojančius evoliucinius augimo procesus, jog galėtų suprasti ir adaptuotis, o vėliau ir nugalėti priešų organizaciją, kuri geriau nei JAV karinės pajėgos buvo pasiruošusi moderniam kariniam laukui. Tai taip pat yra istorija apie tai, kaip keitėsi generolo McChrystal‘o savosios SO TaskForce lyderio rolės suvokimas. Jei generolas būtų ties šiais dalykais sustojęs, tai būtų dar viena „štai kaip aš tą padariau“ knyga. Bet, McChrystal‘as sąvają patirtį papildo detaliu tyrimu, taip sukurdamas daug universalesnę knygą.

Knygoje autorius pakankamai detaliai pateikia ir populiariausių verslo (gamybos) organizavimo metodų (Taylor‘o, Ford‘o, LEANo) apžvalgą ir pritaikymą armijos veikloje.  

Dar vienas knygą išskiriantis dalykas yra tai, jog autorius knygoje pateiktą tyrimą sudaro iš daug skirtingų elementų, kad paaiškintų, kodėl tam tikri įvesti pokyčiai šiame klaidų ir pamokų kelyje veikia būtent taip, o ne kitaip. Tai reiškia, jog neprivalome žiūrėti į McChrystal‘o patirtis ar tai, kokią komandą jis ir jo kolegos išugdė, kaip į vienintelę vietą, kur knygoje aprašyta organizavimo niuansai gali veikti. Mes galime pasimokyti iš jų patirties, ir vėliau pritaikyti šias pamokas savajai aplinkai dėl papildomų knygos įžvalgų.

Juk tokie karai vyksta ne tik su teroristais. Didžiosios kompanijos, turinčios visas priemones (pinigus, ryšius, technologijas) pralošinėja rinką ir klientus įvairiems start-upams (teroristams), kurie neturi nei ofisų, nei milijardinių investicijų. Skaitydamas knygą mačiau daug paralelių tiek su didelių kompanijų veikla (hierarchija, sprendimų priėmimo centralizavimas ir pan.), tiek ir su mažų kompanijų elgsena (ilgalaikių planų nebuvimas, greitas persiorientavimas, besiribojantis su blaškymusi, lankstumas, išteklių ribotumas. Šią knygą rekomenduoju tiek didelių kompanijų aukščiausio lygmens vadovas, tiek ir smulkių įmonių savininkams.

Straipsnio pabaigoje rasite generolo Stanley McChrystal TEDx pranešimo video įrašą. 

 Knygą galite užsisakyti iš Amazon’o pagal šią nuorodą: Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World

Knygos audio versiją galite užsisakyti iš Audible: Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World

Daugiau knygų apžvalgų:  https://www.amverklubas.lt/blog?tag=knygos.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.