Labai protingi bet neveiksmingi pokyčiai. Knygos Stop Decorating the Fish apžvalga

knygos toc verslovaldymas Jun 13, 2021

Kažkada seniai, kai dar buvau jaunas, tai naiviai tikėjau, kad valstybinio valdymo aparato efektyvumo didinimas yra svarbus politikams bei visuomenei. To naivumo ir optimizmo vedini kartu su kolegomis organizavome Viešojo Sektoriaus Efektyvumo konferenciją (be jokių Europinių ar valdiškų pinigų). Toje konferencijoje pranešimą skaitė neeilinė pranešėja - Kristen Cox, Jutos valstijos gubernatoriaus ofiso valdymo ir biudžeto vykdančioji direktorė (sako, kad tai kaip valstijos finansų ministrė). Jos pranešimo įrašą galite peržiūrėti čia:

 

Nuo tos konferencijos praėjo daug laiko, mano ir kolegų naivumas išsisklaidė, mes supratome kad viešajame sektoriuje ne tiek svarbu rezultatas ir efektyvumas, kiek „kokios tavo politinės pažiūros“ ir „kas tavo stogas“. Todėl mes nebedirbame su viešuoju sektoriumi (su labai retomis išimtimis). Tačiau Kristen Cox su komanda ir toliau tobulino Jutos valstijos viešojo administravimo efektyvumą.

Todėl šiandien noriu pristatyti Kristen Cox ir Yishai Ashlag knygos  „Stop Decorating the Fish“ antrąją (papildytą) versiją. Šioje knygoje pasakojama išgalvota istorija apie Busyville miestelį, kuris susidūrė su žuvų kiekio mažėjimu jų vandens telkiniuose ir jų sukurtos grupės (task-force) pastangas išspręsti tą problemą. Grupė ėmėsi visų įprastų organizacinių problemų sprendimo būdų:

  1. Paprašyti (ir gauti) daugiau pinigų
  2. Investuoti į technologijas
  3. Reorganizacijos
  4. Daugiau mokymų ir komunikacijos
  5. Daugiau duomenų
  6. Perskirstyti atsakomybes (paskirti kaltuosius)
  7. Daugiau strateginio planavimo

Įgyvendinant visas šitas priemones buvo „dekoruojama“ žuvis vardu Hektoras. Tačiau visos tos priemonės reikšmingų rezultatų nedavė. Tol kol prašalaitis bebras Aleksas nepadarė „stebuklo“. Po šios istorijos pristatytos šešios realios situacijos (case‘ai), kuriuose taikomi šie įprasti „žuvies dekoravimai“, bet reikšmingų rezultatų nepasiekiama. Nors pagrindinė knygos tema apie viešąjį sektorių, tačiau pusė praktinių case'ų iš verslo sektoriaus (pvz. konpanijų IT ūkio valdymas). Knyga nėra ilga, ją perskaičiau per dvi su puse valandos. Netgi sakyčiau, ji parašyta „prezentaciniu stiliumi“ su smagiomis iliustracijomis. Joje nėra kažkokių konkrečių patarimų, tačiau tikrai paskatino pamąstyti ir pervertinti kai kurias situacijas. Ir netgi po jos perskaitymo viename projekte ėmėmės kardinalių pokyčių.

Tas „prezentacinis“ stilius (matyt) sąlygojo, kad pirmoji elektroninės knygos versija nėra labai patogi skaitymui, nes ji ne įprastame tekstiniame formate, bet PDFo lapų stiliuje. Tai neiškraipo iliustracijų bei schemų, bet negali pasižymėti patikusių vietų. Antrove versijoje šios problemos nebėra. 

Beje, visas knygos pardavimų pelnas keliaus Aklųjų paramos organizacijoms, nes knygos bendraautorė Kristen Cox dar vaikystėje prarado regėjimą.

Knygą galite užsisakyti iš Amazon’o pagal šią nuorodą: Stop Decorating the Fish .

Daugiau knygų apžvalgų: https://www.amverklubas.lt/blog?tag=knygos 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.