Kaip tapti puikiu vadovu. Knygos "The CEO Next Door" apžvalga

2018 m. kovo pradžioje pasirodė Elenos L. Botelho ir Kim Powell bendraautoriumi Tahl Raz parašyta knyga „The CEO Next Door: The 4 Behaviors that Transform Ordinary People into World-Class Leaders“ („Vadovas kaimynystėje. Keturi elgsenos tipai, paverčiantys eilinius žmones pasaulinio lygio lyderiais“).

E.Botelho ir K.Powell dirba vadovų vertinimo (angl. management assessment) bendrovėje „ghSMART“. Jos išanalizavo virš 13 tūkst. valandų interviu su 2.700 įvairių vadovų (CEO) ir susisteminusios savo pastebėjimus bei atradimus pateikia knygoje. Tačiau knyga nėra „mokslinio tyrimo ataskaita“. Verslo istorijų pasakotojo T.Raz dalyvavimas rašant knygą užtikrino, kad faktai ir išvados pateikiami vaizdžiai, pasakojamos tikrų vadovų istorijos, todėl knygą skaityti lengva.

Joje daug įdomių faktų apie didžiųjų įmonių aukščiausio lygio vadovus. Štai konsultacijų bendrovės„PwC“ duomenimis, netinkamai parinkti vadovai akcininkams kainuoja 112 mlrd. JAV dolerių prarastos akcijų vertės kasmet.

Pirmoje knygos dalyje pristatyti ir paaiškinti keturi svarbiausi sėkmingo CEO genomo elementai:

  • sprendimų greitis svarbiau nei tikslumas (angl. Decide: Speed over precision);
  • įsitraukimas į žaidimą siekiant paveikti (angl. Engage for impact);
  • nepaliaujamas patikimumas (angl. Relentless reliability);
  • sugebėjimas greitai prisitaikyti (angl. Adapt boldly).

Antroje knygos dalyje pateikti įvairūs tapimo įmonių vadovu būdai ir sugriauti keli populiarūs mitai apie sėkmingus CEO. Pavyzdžiui, kad geras išsilavinimas (žinomo universiteto diplomas) yra būtinas norintiems tapti aukščiausio lygio vadovu. Realybė yra kitokia – toks diplomas nekenkia, bet tikrai nėra būtina sąlyga. Kitas išsklaidytas mitas – kad aukščiausio lygio vadovais tampa tie, kurie jau labai anksti turėjo tokią viziją. Pasirodo, nemaža dalis vadovų, kad nori tapti generaliniais direktoriais, suprato gana vėlai savo karjeros kelyje. Bet tai nesutrukdė jiems pasiekti korporatyvinės hierarchijos viršūnių. Kelyje į viršūnę labai svarbūs yra tinkami žingsniai, padedantys įgyti reikiamos kompetencijos ir parodyti potencialiems darbdaviams (įmonių savininkams, valdyboms ar investicinių fondų valdytojams) save ir savo sugebėjimus.

Įdomu buvo skaityti ir apie CEO klaidas ir jų įtaką vadovų karjerai. Pasirodo, nėra vadovų, kurie nebūtų padarę klaidų. Ir tik daliai jų tos klaidos sugadino karjerą. Atsakymą, kodėl kitiems nesugadino, rasite knygoje.

Trečioje knygos dalyje pateikiama patarimų, kaip tapus vadovu pasiekti įmonės augimo ir pelningumo rezultatų. Taip pat pristatytos penkios dažniausios naujai iškeptų CEO klaidos. Žinoma, perskaitę knygą galbūt nepadarysite dažniausių klaidų, bet tai dar nereiškia, kad būsite puikus vadovas. Vienos klaidos aprašymas priminė seną tarybinių laikų anekdotą.

Vyksta būsimų karininkų mokymai. Dėstytojas duoda užduotį:

– Jums pavaldūs seržantas ir penki eiliniai. Jums duotas nurodymas įrengti lauko ryšio punktą ir iškelti 8 metrų anteną pelkėje. Jūsų veiksmai?

Būsimi karininkai pateikia įvairių inžinerinių pasiūlymų, kaip tą anteną pastatyti. Dėstytojas palinguoja galva ir sako:

– Visi atsakymai neteisingi. Jūs turite išsikviesti seržantą ir įsakyti jam: „Seržante, įrenkite čia lauko ryšio punktą ir iškelkite 8 metrų anteną.“

Taip, dažnai naujas CEO vis dar elgiasi kaip funkcinis vadovas ir pamiršta, kad CEO darbas – vadovauti.

Knygoje pateikta vertingų įžvalgų, kaip vadovai turi dirbti su valdybų nariais, kurie ne visuomet būna draugiškai nusiteikę naujojo vadovo atžvilgiu. Juk didelių įmonių viršūnėse sunku išvengti politinių ir įtakos žaidimų.

Skaitant knygą kartais išryškėja autorių noras įtikti plačiai potencialiai auditorijai (ypač amerikietiškajai), paskatintas šiek tiek perdėtas optimizmas: „Bet kas gali tapti milijardinių verslų vadovais.“ Vis dėlto visi teiginiai pagrindžiami tyrimų rezultatais.

Taigi, knygoje „The CEO Next Door: The 4 Behaviors that Transform Ordinary People into World-Class Leaders“ daug vertingų įžvalgų atras ne tik norintys kilti karjeros laiptais, bet ir patyrę vadovai bei įmonių valdybų ir tarybų nariai.

Knygą galite užsisakyti iš Amazon’o pagal šią nuorodą:  The CEO Next Door: The 4 Behaviors that Transform Ordinary People into World-Class Leaders.

Daugiau knygų apžvalgų: https://www.amverklubas.lt/blog?tag=knygos .

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.