check

Kritinės Grandinės testas

Patikrinkite savo žinias apie Kritinės Grandinės projektų valdymą.
Ar pavyks Jums atsakyti į visus klausimus teisingai ir nustatyti Kritinės Grandinės metodo elementus? Atlikite šį testą ir sužinokite!

Paspauskite mygtuką "Start", norėdami  pradėti testą

Start

Question 1 of 10

Kokie yra pagrindiniai skirtumai tarp Kritinės Grandinės metodo ir kritinio kelio metodo?  

(Select all that apply)
A

Užduočių trukmės sumažinimas

B

Atsižvelgia į chronologinę užduočių priklausomybę

C

Atsižvelgia į išteklių konfliktus

Question 2 of 10

Kuris iš teiginių NĖRA vienas iš pagrindinių Kritinės Grandinės principų? 

A

Projekto užbaigimas laiku pirmiausia priklauso nuo kiekvienos užduoties atlikimo laiku

B

Atsižvelgiama į išteklių užkrovimą ir prieinamumą

C

Projekto progresas valdomas atsižvelgiant į santykinį buferių išeikvojimą

D

Projekto vykdymui laiku reikalingas laiko atsargų centralizavimas

Question 3 of 10

Kodėl daugiaveika / baška (ang. multitasking) sukelia projektų vėlavimus?

(Select all that apply)
A

Ištekliai (darbuotojai) suskaido jiems skirtas užduotis, kad kiekvieną dieną ar savaitę būtų atlikama po truputį kiekvienos.

B

Jei užduotis baigta anksčiau nei planuota, išteklis (darbuotojas) lauks numatytos užduoties pabaigos datos, kad praneštų apie atliktą darbą.

C

Ištekliai (darbuotojai) praranda laiko "persijungimui" tarp užduočių, kai šokinėjama nuo vienos užduoties prie kitos.

Question 4 of 10

Kaip vadinasi šis principas: "Darbuotojas panaudos visą užduoties atlikimui suplanuotą laiką, nepriklausomai nuo to kiek iš tikrų užtruks užduotis“? 

A

Merfio dėsnis

B

Studento sindromas

C

Parkinsono dėsnis

Question 5 of 10

Kodėl taikant Kritinės Grandinės metodą galima sumažinti užduočių trukmę?

(Select all that apply)
A

Nes naudojami daug geresni užduočių trukmių nustatymo metodai.

B

Reikšmingai mažiau blaškos (multi-tasking).

C

Projekto planas sudaromas nuo projekto pabaigos

D

Kiekvienos užduoties laiko atsarga yra išimama iš atskirų užduočių ir agreguojama projekto pabaigoje.

Question 6 of 10

Kokia funkciją atlieka "maitinantys" buferiai (ang. feeding buffers)?

A

Saugo visą projektą nuo netikėtumų

B

Saugo Kritinę Grandinę nuo galimo nekritinių užduočių vėlavimo

C

Saugo nekritinius kelius nuo kritinės grandies vėlavimo

Question 7 of 10

Taikant Kritinės Grandinės metodą, funkcinis vadovas turi taikyti/įdiegti šais elgsenos taisykles, IŠSKYRUS:

A

Iš anksto įspėti darbuotoją apie kritinės užduoties pabaigą

B

Siekti, kad kiekviena užduotis užsibaigtų planuotu laiku

C

Greitas užduočių atlikimas

D

Dinamiškas išteklių paskirstymas pagal buferių išnaudojimo informaciją

Question 8 of 10

Vertinant ne kritinę projekto užduotį, jei ši užduotis vėluoja, koks buferis (-iai) yra eikvojamas?

(Select all that apply)
A

Maitinantis buferis (feeding buffer)

B

Projekto buferis (project buffer)

C

Maitinantis buferis ir projekto buferis tuo pačiu metu

D

Projekto buferis, jei maitinantis buferis yra visiškai išnaudotas

Question 9 of 10

Kada projektas laikomas vėluojančiu pagal Kritinės Grandinės metodą?

A

Jei bent viena užduotis vėluoja

B

Kai išnaudota daugiau nei 66% projekto buferio

C

Kai visiškai išnaudoti maitinantys buferiai

D

Kai išnaudotas projekto buferis

Question 10 of 10

Ką Kritinės Grandinės metodikoje reikia stebėti/matuoti, norint įvertinti projekto progresą ir projekto būklę?

(Select all that apply)
A

Kiek % Kritinės Grandinės atlikta

B

Kiek darbo dienų sunaudojo projekto ištekliai

C

Kiek % projekto buferio sunaudota

D

Vidutinis projekto ir maitinančių buferių procentinis išnaudojimas

Confirm and Submit